BAHAN


Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 3, Tahun 4, Tahun 5 & Tahun 6


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 3


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 4


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 5HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 6Muat Turun

Dapatkan Huraian Sukatan Pelajaran, contoh Rancangan Pengajaran Tahunan dan Harian, dokumen dan sebagainya di sini. Right Click link dan muat turun dari Portal KPM dan juga sumber-sumber lain.


Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 1aTahun 1bTahun 1cTahun 1d

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4aTahun 4b

Tahun 5

Tahun 6


Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris KBSR

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6


Sukatan Pelajaran Matematik KBSR

Huraian Sukatan Pelajaran Matematik

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6


Sukatan Pelajaran Sains KBSR

Huraian Sukatan Pelajaran Sains

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6 (BM), Tahun 6 (BI)


Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR

Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan

Tahun 4

Tahun 5aTahun 5b

Tahun 6aTahun 6b


Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan KBSR

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6


Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6 

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab


Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 1 - 6aTahun 1 - 6b


Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Pengenalan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6


Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani

Muka Depan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6 

Pemetaan


Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan KBSR

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan

Tahun 1 - 6


Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup KBSR

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6


Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu

RPT Bahasa Melayu Tahun 1

RPT Bahasa Melayu Tahun 2

RPT Bahasa Melayu Tahun 3

RPT Bahasa Melayu Tahun 4

RPT Bahasa Melayu Tahun 5

RPT Bahasa Melayu Tahun 6


Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Inggeris

RPT Bahasa Inggeris Tahun 1

RPT Bahasa Inggeris Tahun 2

RPT Bahasa Inggeris Tahun 3

RPT Bahasa Inggeris Tahun 4

RPT Bahasa Inggeris Tahun 5

RPT Bahasa Inggeris Tahun 6


Rancangan Pengajaran Tahunan Matematik

RPT Matematik Tahun 1

RPT Matematik Tahun 2

RPT Matematik Tahun 3

RPT Matematik Tahun 4

RPT Matematik Tahun 5

RPT Matematik Tahun 6


Rancangan Pengajaran Tahunan Sains

RPT Sains Tahun 1

RPT Sains Tahun 2

RPT Sains Tahun 3

RPT Sains Tahun 4

RPT Sains Tahun 5

RPT Sains Tahun 6


Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Moral

RPT P. Moral Tahun 1 - Tahun 6


Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Islam

RPT P. Islam Tahun 1 

RPT P. Islam Tahun 2

RPT P. Islam Tahun 3

RPT P. Islam Tahun 4

RPT P. Islam Tahun 5

RPT P. Islam Tahun 6


Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Arab

RPT Bahasa Arab Tahun 1

Rancangan Pengajaran Tahun j-QAF

RPT j-QAF Tahun 1

RPT j-QAF Tahun 2

RPT j-QAF Tahun 3a

RPT j-QAF Tahun 3b


Rancangan Pengajaran Tahunan Muzik

RPT Muzik Tahun 1

RPT Muzik Tahun 2

RPT Muzik Tahun 3

RPT Muzik Tahun 4

RPT Muzik Tahun 5

RPT Muzik Tahun 6


Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual

RPT P. Seni Tahun 1

RPT P. Seni Tahun 2

RPT P. Seni Tahun 3

RPT P. Seni Tahun 4

RPT P. Seni Tahun 5

RPT P. Seni Tahun 6


Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

RPT P. Jasmani dan Kesihatan Tahun 1

RPT P. Jasmani dan Kesihatan Tahun 2

RPT P. Jasmani dan Kesihatan Tahun 3

RPT P. Jasmani dan Kesihatan Tahun 4

RPT P. Jasmani dan Kesihatan Tahun 5

RPT P. Jasmani dan Kesihatan Tahun 6


Rancangan Pengajaran Tahunan Kajian Tempatan

RPT Kajian Tempatan Tahun 4

RPT Kajian Tempatan Tahun 5

RPT Kajian Tempatan Tahun 6


Rancangan Pengajaran Tahunan Kemahiran Hidup

RPT Kemahiran Hidup Tahun 4

RPT Kemahiran Hidup Tahun 5

RPT Kemahiran Hidup Tahun 6


Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

RPT P. Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4

RPT P. Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5


DOKUMEN
STANDARD TAHUN SATU (KSSR) SK
 • Surat Pekeliling Ikhtisas — klik SINI
 • Taklimat Umum KSSR — klik SINI
 • Bahasa Melayu —
  Klik SINI
 • Bahasa Inggeris —
  klik SINI
 • Matematik — klik
  SINI
 • Pendidikan Islam —
  klik SINI
 • Pendidikan Jasmani
  — klik SINI
 • Pendidikan
  Kesihatan — klik SINI
 • Pendidikan Moral —
  klik SINI
 • Dunia Muzik — klik 
 • Dunia Sains dan
  Teknologi — klik SINI
 • Bahasa Arab — klik
  SINI
 • EMK TMK —
  klik SINI
RANCANGAN
TAHUNAN KSSR
 • Bahasa Melayu Tahun 1 — klik SINI
 • Bahasa Melayu Tahun 2 — klik SINI

STANDARD
PRESTASI TAHUN SATU SK
 • Bahasa Melayu — klik SINI
 • Bahasa Inggeris — klik SINI
 • Sains — klik SINI
 • Matematik — klik SINI
 • Pendidikan Islam — klik SINI
 • Pendidikan Jasmani — klik SINI
 • Pendidikan Kesihatan — klik SINI
 • Dunia Seni Visual — klik SINI
 • Dunia Muzik — klik SINI
 • Dunia Sains dan Teknologi — klik SINI
 • Bahasa Arab — klik SINI
 • Bahasa Cina — klik SINI
 • Pendidikan Moral — klik SINI
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi — klik SINI
———————————————————————————————————————————————————–


DOKUMEN
STANDARD TAHUN DUA (KSSR) SK
 • Bahasa Melayu — Klik SINI
 • Bahasa Melayu Panduan Guru — klik SINI
———————————————————————————————————————————————————–

PROGRAM
PEMULIHAN KHAS

 • Ujian Saringan Bahasa Melayu – Klik SINI (tiada lagi)
 • Ujian Diagnostik Bahasa Melayu – Klik SINI
 • Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan – Klik SINI
 • Manual Data PROTIM – Klik SINI
 • IMA 2 MODE 1 – Klik SINI
 • Sukatan Pelajaran PEMULIHAN Bahasa Melayu – Klik SINI
 • Kertas kerja – PROGRAM MEMBACA – Klik SINI
 • Manual IMA dan EReM – Klik SINI
 • Manual IKAM (Instrumen Kemahiran Asas Matematik ) – Klik SINI
 • Contoh jadual waktu kelas Pemulihan - Klik SINI
 • Pengurusan bilik darjah dan sistem fail – Klik SINI
 • Jenis-jenis ujian dalam program Pemulihan Khas – Klik SINI
 • Tanggungjawab Guru Pemulihan – Klik SINI
 • Rancangan Tahunan program Pemulihan Khas (BM) – Klik SINI
 • Rancangan Tahunan program Pemulihan Khas (MT) – Klik SINI
———————————————————————————————————————————————————–


PEMULIHAN BAHASA
MELAYU.

 • Persediaan Mengajar – Perpustakaan – Klik SINI
 • Persediaan Mengajar – Haiwan – Klik SINI
 • Persediaan Mengajar – Benda Di Sekeliling Kita
  – Klik SINI
 • Persediaan Mengajar – Bercuti Di Kampung – Klik
  SINI
 • Persediaan Mengajar – Kebersihan Alam Sekitar –
  Klik SINI
 • Persediaan Mengajar – Mari Membaca – Part 1 –
  Klik SINI
 • Persediaan Mengajar – Mari Membaca – Part 2 –
  Klik SINI
 • Persediaan Mengajar – (tajuk akan diletakkan
  kemudian) – Klik SINI
———————————————————————————————————————————————————–
LEMBARAN KERJA BAHASA
MELAYU

 • Suku kata KV + KVK
  – Klik SINI
 • Membaca rangkai
  kata – klik SINI
 • Cari Perkataan
  Tersembunyi – Klik SINI
 • Bacaan dan
  Pemahaman (Teks mudah) – Klik SINI
 • Memadankan Abjad –
  klik SINI
 • Bacaan dan
  Pemahaman tahap 2 – klik SINI
 • Suku Kata Terbuka
  KV + KV – klik SINI
 • ABM Bergambar KV +
  KV + KV – klik SINI
 • Permainan Bahasa –
  klik SINI
 • Suku Kata KV+KVK1
  – Klik SINI
———————————————————————————————————————————————————–
RANCANGAN TAHUNAN
MATEMATIK

 • Rancangan Tahunan Matematik Tahun 1 – Klik SINI
 • Rancangan Tahunan Matematik Tahun 2 – Klik SINI
 • Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3 – Klik SINI
 • Rancangan Tahunan Matematik Tahun 4 – Klik SINI
 • Rancangan Tahunan Matematik Tahun 5 – Klik SINI
 • Rancangan Tahunan Matematik Tahun 6 – Klik SINI
———————————————————————————————————————————————————–

PEMULIHAN
MATEMATIK

 • Kaedah Pengajaran
  dan Pembelajaran – Klik SINI
 • Persediaan Mengajar – Addition Within 50 –
  Klik
  SINI
 • Persediaan Mengajar – Addition Within 50 By and
  Without Regrouping – Klik
  SINI
———————————————————————————————————————————————————–
LEMBARAN
KERJA MATEMATIK

 • Pre-Number – Klik SINI
 • Recognizing Numbers – Klik SINI
 • Subtraction Within 18-Problem solving – Klik SINI
 • Subtraction Within 50 – Klik SINI
 • Permainan ICT Matematik – Klik SINI
 • Math Centre Level Trial version 2 – Klik
  SINI
———————————————————————————————————————————————————–
No comments:

Post a Comment

Selamat Hari Raya Maaf Zahir & Batin